Time

Waqt bhi ajab hai

Waqt bhi ek badi hi ajab takhleeq hai Allah S.W.T. ki. Kab kis tarah guzar jaata hai humen ehsaas hi nahin hota. Is ki eham khoobi ye hai ke ye hamesha ek sa nahin rehta. Kabhi jald guzarta hai aur kabhi to guzaare nahin guzarta. Ye to ek aisi hairaankun baat lagti hai ke 10… Continue reading Waqt bhi ajab hai